آخرین خبرها

جوجه ها می توانند تا ۳ را شمارش کنند

جوجه

مطالعات جدید نشان می دهد که جوجه های ۳ الی ۴ روزه می توانند تا عدد ۳ را تشخیص داده و میان اعداد ۲ و ۳ تفاوت قائل شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دریافتند جانورن مختلف در سنین کم توانایی تمیز دادن میان عدد ۲ و۳ را دارند.
دانشمندان دانشگاه تی رنتو در ایتالیا بر این باورند که این توانایی به نظر ذاتی بوده و در جوجه هایی که تنها ۳ الی ۴ روز از تولد آنها می گذرد نیز مشاهده می شود. به گفته دانشمندان توانایی شمارش در این جانداران بسیار شگفت انگیز است.

به منظور اثبات این توانایی آزمایشهای شکل داده شد که طی آن تعدادی توپ در دسته های ۲ تایی و ۳ تایی در معرض دید جوجه ها قرار گرفت. در یکی از آزمایشها جوجه ها حرکت در برابر گروه های ۳ تایی از توپها را نسبت به گروه های ۲ تایی ترجیح دادند. زمانی که یکی از توپها توسط صفحه ای پوشانده شد و در مقابل توپی در برابر چشم جوجه ها از گروهی ۳ تایی به گروهی ۲ تایی انتقال داده شد، جوجه ها همچنان توانایی تعیین گروهی را که ۳ توپ در آن قرار گرفته بود را داشتند.

نتیجه این آزمایشها نشان می دهد که حتی در صورت نبود آموزشی خاص، جوجه ها به صورت خود به خودی میان ۲ و ۳ تفاوت قائل می شوند و در هر دو حالت آزمایش گروه بزرگتر را ترجیح می دهند. بر اساس گزاش تلگراف، در این تحقیقات همچنین اشاره شده است که مطالعات پیشین نشان می دهد نوزاد انسان توانایی شناسایی حجم گروه ها را در صورتی که تعداد محتویات آن از ۳ بیشتر باشد از دست می دهد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*