آخرین خبرها

بیایید ماهی ها را بیشتر بشناسیم

بیایید ماهی ها را بیشتر بشناسیم

━━━━━━

ماهی های زیادی در آبهای شور و شیرین زندگی می کنند که از لحاظ شکل، رنگ، اندازه، نوع غذا، نوع رفتار، محل زندگی با هم تفاوت دارند.

از لحاظ نوع غذا ماهی ها را می توان به ۳ گروه اجمالی زیر تقسیم کرد:

الف)گوشت خوار مانند:اسکار، کوسه*ماهی

ب)همه چیز خوار مانند: گربه ماهی

ج)گیاه خوار مانند:مولی

━━━━━━

از لحاظ رفتار می توان رفتارهای زیر را برای ماهی*ها عنوان نمود:

الف)ماهی های صلح جو با رفتار مسالمت آمیز مانندگلدفیش

ب)ماهی های با رفتار خشن مانند : کوسه ماهی، اسکار و غیره

ج)ماهی های انزوا طلب مانند : سفره ماهی وغیره

د)ماهی های با زندگی گروهی مانند: پیراهینا

━━━━━━

از لحاظ زندگی ماهی ها را به دسته های زیر تقسیم می*کنند:

الف)آب شور مانند کوسه ماهی، نهنگ، دلفین و غیره

ب)آب شیرین مانند بارب، قزل آلا و غیره

ج)سطح آب

د)لایه های میانی آب

ر)اعماق آب و کف دریا

 

━━━━━━

اسکلت بعضی از ماهی ها غضروفی است مانند کوسه ماهی، اره ماهی، سفره ماهی و غیره. داشتن باله و آبشش ، ماهی را برای زیستن در آب سازگار می کند. بیشتر ماهی ها دارای فلس هستند. به نوع خاصی از فلس پولک گفته می شود.
ماهی ها از طریق آبشش تنفس می کنند. آبشش ۲ نوع است :

۱- داخلی

۲- خارجی

آبشش های داخلی آبشش هایی هستند که پوششی دارند ولی آبشش های خارجی پوششی ندارند.
ماهی ها وقتی رشد می کنند، پولک هایی در می آورند که با دیگر پولک ها تفاوت دارد وبه راحتی تشخیص داده می شوند. دو خط جانبی روی پهلوهای ماهی است که از سلول های حساسی
ساخته شده است، که به وسیلهٔ آن ماهی از تغییرات محیط خود با خبر می شود. بادکنکی در شکم ماهی وجود دارد که ماهی می تواند هوا وارد یا خارج از آن کند و بدین وسیله وزن خود را
تغییر دهد و سبک و سنگین شود.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*